Over Ferry Lufke

Mijn naam is Ferry Lufke. Ik ben slachtoffer van een immorele deurwaarder. Ik ben slachtoffer van R.M.Th. (Rene) Toonen van Nijstad & Toonen Gerechtsdeurwaarders en Incasso te Amsterdam.

Rene Toonen heeft mij onrechtmatig bijna Euro 400,00 (teveel) afhandig gemaakt. Om dit te bereiken, heeft hij zich bediend van intimidatie, machtsmisbruik en chantage. En dat mag niet. Rene Toonen heeft niet alleen laakbaar en immoreel, maar ook strafrechtelijk ontoelaatbaar gehandeld. Rene Toonen kan tuchtrechtelijk èn strafrechtelijk vervolgd worden. En ik ga me er voor inzetten dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Van de vorderingen en ontwikkelingen zal ik verslag doen op deze website.

Los daarvan – en dat is misschien nog wel het ergste – heeft hij mij en mijn gezin (mijn partner en mijn dochter van drie) ook nog eens buitengewoon onbehoorlijk behandeld. Aan de hand van wat ik persoonlijk met Rene Toonen heb meegemaakt, kan ik zonder meer stellen (èn aantonen als het moet #happywitness) dat deze man niet alleen een immorele, graaiende deurwaarder is, maar daarenboven vooral een schoft van de buitencategorie.

Omdat ik niet accepteer wat hij gedaan heeft, dien ik een tegenvordering bij hem in voor de vergoeding van schade die ik geleden heb als gevolg van zijn strafbaar handelen. Omdat Rene Toonen van Nijstad & Toonen èn Nijstad & Toonen als kantoor dus sámen een schuld aan mij hebben voor welke zij hoofdelijk aansprakelijk zijn èn omdat het in Nederland voor een eenvoudige boerenlul zoals ik verder vrijwel onmogelijk is om een gerechtsdeurwaarder (juridisch) ter verantwoording te roepen, ontstond het idee van de website/blog waarop ik mijn verhaal zou kunnen doen.

Uitvoering gevend aan dit idee ontstond al snel het vervolgidee om een platform of online podium te gaan bieden aan alle slachtoffers in Nederland van immoreel handelende, graaiende deurwaarders om hun verhaal te kunnen doen. In woord, beeld en geluid.

En dat werd de blogwebsite www.deschuldvanrenetoonen.nl

Immers, gerechtsdeurwaarders hebben geen Facebook en Twitteraccounts (uitzonderingen daargelaten) en zijn niet aangesloten bij review sites. Hoe moeten we hen dan beoordelen? Hoe kunnen we ze aanspreken op hun gedrag? Hoe kunnen we ze ‘dwingend’ aanzetten tot het veranderen van hun gedrag?

Gerechtsdeurwaarders handelen graag ‘onder de radar’. Van hun reilen en zeilen leggen ze het liefst zo min mogelijk verantwoordelijkheid af. Dat stelt ze namelijk maximaal in staat om vanuit hun eigen wereldje, volgens hun eigen regels, hun perverse gang te gaan.

Al het hierboven gestelde, gezegd hebbende, wil ik hartstochtelijk benadrukken: De goeden daargelaten, want die zijn er zeker ! 

Maar in deze blog gaan we het hebben over het de onderkant van de markt. We gaan het kaf van het deurwaarderskoren scheiden.

Aan het tijdperk van de niet gecontroleerde, almachtige, perverse, immorele gerechtsdeurwaarder gaan we samen een einde maken en we beginnen in 2016 met het lanceren van de (zeer) kritische blog: www.deschuldvanrenetoonen.nl

Slachtoffers van immorele gerechtsdeurwaarders: Op de barricaden !

Oftewel: “Ovens aan ? Laat je gaan !” 🙂

Ferry Lufke

Ferry Lufke is een pseudoniem. De identiteit van Ferry Lufke is bekend op de redactie èn bij Rene Toonen.